Persondatapolitik for Forcentia ApS i forhold til kunder og samarbejdspartnere

 

Denne persondatapolitik gælder for

 

Forcentia ApS
Vægten 1
3650 Ølstykke
CVR: 43 78 52 06

 

 

Forcentia indsamler og behandler person- og forretningsoplysninger om virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til virksomhedens drift.

Forcentia ApS er importør/distributør i cykelbranchen, og afsætter sine produkter til cykelforretninger i Danmark.

De indsamlede og behandlede person- og forretningsoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

 

 

Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

 

Navn, firmanavn, cvr-nummer, telefonnummer (herunder mobilnummer, hvis oplyst af kunden) og mailadresse(r) indsamles og behandles.

 

 

Hvornår sker der databehandling?

 

Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunder og andre samarbejdspartner i vores regnskabssystem samt ved oprettelse som bruger i Forcentias webshop. Oprettelse som kunde sker udelukkende på baggrund af ønske herom fremsat af den pågældende kunde.

 

Derudover sker der en løbende databehandling i forbindelse med virksomhedens drift, f.eks. ved ordremodtagelse, fakturering, indbetalinger, bestillinger i virksomhedens webshop, registrering af samhandelsvilkår, udarbejdelse af tilbud, med mere.

Det er alene kunder, som Forcentia har oprettet som bruger, der kan logge ind på virksomhedens webshop og foretage bestillinger.

 

 

Hvem deler vi oplysningerne med?

 

Virksomhedens regnskabssystem, kundedatabaser, udarbejde kontrakter, aftaler og lignede opbevares på egen server, mens hjemmeside og webshop er hostet og vedligeholdes af eksterne leverandører.

 

Borandias hjemmeside og webshop varetages af

Scannet A/S
Højvangen 4
8660 Skanderborg

 

E-mail konti og korrespondance opbevares af

Office 365 - Microsoft Outlook

 

 

Fragtbreve (navn, adresser samt telefonnummer) vedr. daglige forsendelser til kunder og andre samarbejdspartnere varetages af

Pakkebureauet NHR
Lyshøjvej 10
3650 Ølstykke
CVR 29 44 80 78

 

Og 

 

GLS Danmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR 10 54 97 44

 

 

Datasikkerhed

 

Virksomheden har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

 

Virksomhedens data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

 

Sker der er brud på sikkerhedens, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

 

IT udstyr der skal kasseres, vil før bortskaffelsen blive ødelagt. Brugte telefoner, tablets og pc’ere sælges eller overdrages ikke til andre i brugbar stand.

 

 

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

 

Ved oprettelse som kunde, herunder som bruger på webshoppen, gives samtykke til at Forcentia ApS kan registrere og behandle de data, der er nødvendige for samhandlen, og der gives samtidig samtykke til at modtage nyhedsbreve. Enhver kunde kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til at modtage nyhedsbreve, og sit samtykke til at være oprettet som kunde.

 

 

Ret til at få adgang til sine personoplysninger

 

De, der har oplysninger registreret hos Forcentia ApS, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende kunde/samarbejdspartner.

 

Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger

 

De, der har oplysninger registreret hos Forcentia ApS, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

 

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos Forceentia ApS. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

 

 

Cookies

 

Forcentia ApS cookiepolitik fremgår af vores hjemmesides forside, og kan ses her: https://www.Forcentia.dk/cookies/

 

 

Klage og indsigelse

 

De, der har oplysninger registreret hos Forcentia ApS, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

 

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

 

Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod Forcentia ApS behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på info@forcentia.dk.  Er indsigelsen berettiget, vil Forcentia ApS indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.